2011. április 1., péntek

Más máshogy gondolja IV.

NÉMETH PETÚNIA – FENYŐ LUCA:

Egy betiltásra javasolt madrigál

Talán nem túlzás bűnös hanyagságról beszélnünk, amikor elégedetlenségünknek adunk hangot, amiért a zenei szennyirodalomnak egy „gyöngyszeme” még mindig szabadon áraszthatja miazmás kigőzölgéseit ennek a sokat tűrt nemzetnek kulturális virágoskertjében.
Adriano Banchieri madrigáljáról, a Contrapunto bestiale alla mente (Állatok rögtönzött ellenpontja) című „remekművéről” van szó. Nomen est omen, mondták a kelták, és esetünkben a mondás nagyon is ül: nem tudunk nem asszociálni a bankár-éra kifejezésre, mely kifejezés bölcs kormányzatunk üdvös munkálkodása nyomán kezd múlt időbe süppedni.
Lássuk, mit bír kitalálni egy ilyen nevű szerző!
Állatok rögtönzött ellenpontja, ez már maga hazugság. Nem rögtönzött, nem is igazán ellenpont, csak egy basszusdallam fölötti hangutánzó effektek unalomba fúló sora. Ráadásul a cím csupán a madrigál középső részére utalhat, hiszen két, funkciótlan fallallázás keretezi a lényegi részt.
Az állathangok gépies alkalmazása fölveti az állati jogok kérdését is, de ebbe most ne menjünk bele, találunk másik, hasonlóan aggályos jelenséget.
A közbeszúrt állathangok, mint említettük, egy basszusdallam, afféle „korál” fölött szólnak. Maga a basszusdallam szövege is durván beletipor bizonyos kisebbségek érzékenységébe. Lássuk először magyarul!

....Sohse higgy a púposnak, hasonlóképpen a sántának.
....Ha mégis jó volt [hozzád], jegyezd föl évkönyvedbe!

Hogy erre az otrombaságra mi szükség volt, nem értjük. Nincs tudomásunk púposbűnözésről, sem a sánták világméretű összeesküvéséről, akkor meg minek…?
De az eredeti – olaszból-latinból összegyúrt – szöveg is önmagáért beszél.

....Nulla fides gobbis
....similiter est
[sic!] zoppis.
....Si squerzus bonus est,
....super annalia scribe.

(Kiemelés tőlünk, N. P., F. L.)
A magánvélemény persze szent, így Banchieri úr azt gondol a világról, amit akar. De ezt a véleményt kompozíciós ürügyként felhasználni, és a zeneszerető közönséget az így keletkezett madrigállal arculcsapni, úgy véljük, erős túlzás. (Az alábbi videóhivatkozást pusztán elrettentésül illesztjük ide.)

Nincsenek megjegyzések: